Biroul Executorilor Judecătorești
Visan și Asociații

București, str. Delea Nouă nr. 24, New City Residence, parter, ap. 6, sector 3, C.I.F. RO 41881390

Tel. 0735.20.20.20, E-mail: office@cristinavisan.ro

Cont consemnări: RO70BREL0002001882150101

Onorarii

Punctualitate

satisfacție garantată

01

Despre noi.

Biroul Executorilor Judecătorești Vișan și Asociații este specializat în îndeplinirea tuturor procedurilor specifice de executare silită civilă conform dispozițiilor NCPC.

Biroul Executorilor Judecătorești Vișan și Asociații este membru cu drepturi depline al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti și al Camerei Executorilor Judecătorești de pe Lângă Curtea de Apel București.

BEJ Vișan și Asociații colaborează cu o echipă formată din specialiști, în funcție de natura lucrărilor în care suntem implicați.

02

Servicii

Potrivit dispozitiilor legale in vigoare, biroul nostru poate desfasura urmatoarele tipuri de activitati
Comunicare si executare

Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii
- Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare
- Comunicarea actelor de procedura
- Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante
- Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca

Executari directe


- Evacuari
- Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
- Vizitarea minorului
- Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.

Executari indirecte


Urmarirea mobiliara si imobiliara a creantelor
- Popriri
- Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin
- Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri
- Procese-verbale de oferta reala
- Confiscari
- Orice alte acte sau operatiuni date de lege, in competenta biroului executorilor judecatoresti
- Consultatii in legatura cu procedura de executare silita

Constatari si intocmiri

Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila
- Intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila
- Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz

03

Asociati.

Lista asociatilor BEJ Cristina Visan
Daniele Johnson

Founder & CEO

Summer Geller

CTO

Marissa Adams

Lead Developer

Jennifer Gilmore

Marketing

03

Documente necesare.

In functie de procedura dorita sunt necesare urmatoarele documente:
1

declansarea unei proceduri de executare

Se depun la biroul executorului judecatoresc urmatoarele acte:
– cererea de executare silita;
– titlul executoriu in original (investit cu formula executorie, daca este cazul);
– contravaloare cheltuieli procedurale (taxe postale, taxe extrajudiciare in vederea obtinerii informatiilor solicitate, etc.).

2

Comunicarea unei notificari

Notificantul depune prin posta sau prin agentul procedural din cadrul biroului nostru:

– notificarea in 3(trei) exemplare;
– cererea adresata executorului judecatoresc in 2(doua) exemplare;

Pentru notificarile care trebuie comunicate in regim de urgenta asiguram comunicarea prin agent procedural.

3

Participarea la o licitatie

Persoanele interesate trebuie sa depuna la sediul Biroului pana la termenul stabilit pentru organizarea licitatiei, urmatoarele documente

– dovada platii unei cautiuni reprezentand 10% din pretul de incepere a licitatiei pentru termenul respectiv. Cautiunea se consemneaza in contul de consemnare indicat de executor in publicatia de vanzare;
– cerere de participare la licitatie in care se va preciza oferta de cumparare
– copie act identitate, in cazul Persoanelor Fizice (cu procura autentificata notarial, imputernicire avocatiala, daca este cazul) iar in cazul Persoanelor Juridice, copie dupa certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului, decizie asociati, mandat pentru persoana care reprezinta societatea.

Nu au obligatia de a depune cautiunea creditorii care au creante in rang util, potrivit ordinii de preferintasi persoanele care, impreuna cu debitorul, detin imobilul urmarit in proprietate comuna pe cote-parti.

05

Pricing Table.

We understand your requirement and provide quality works.
Starter

$125

Per Month

 • 800GB Online Storage
 • 20 Files Per Day
 • 2TB Monthly Bandwidth
 • Secure Platform
 • Fast & Reliable
 • 24/7 Customer Support
Starter

$125

Per Month

 • 800GB Online Storage
 • 20 Files Per Day
 • 2TB Monthly Bandwidth
 • Secure Platform
 • Fast & Reliable
 • 24/7 Customer Support
Starter

$125

Per Month

 • 800GB Online Storage
 • 20 Files Per Day
 • 2TB Monthly Bandwidth
 • Secure Platform
 • Fast & Reliable
 • 24/7 Customer Support
06

Licitatii.

Lista curenta de licitatii

Ultimele licitatii

In aceasta sectiune vor fi actualizate ultimele licitatii disponibile

Subscribe to Newsletter

07

Contacteaza-ne

Contacteaza-ne acum
Here for you

Call us 24/7. We are there for your support

About Neve

Res enim fortasse verae, certe graves.

Adresa Noastra

42 Boulevard, California, number 23

Social Media
Here for you

Call us 24/7. We are there for your support

About Neve

Res enim fortasse verae, certe graves.

Where to find us

42 Boulevard, California, number 23

Below you will find the CSS for disabling animations on tablet/mobile, enable animation delay on desktop, IE fixes